Prinesi trajne prehranske izdelke, izdelke za higieno ali čistila in jih izmenjaj za rabljena vintage oblačila in predmete!

(Scroll down for the English version!)

Izmenjevalnica je prostovoljski projekt Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljubljana. Rodila se je julija 2013.

Ideja Izmenjevalnice se je oblikovala zaradi, na eni strani, velike količine doniranih rabljenih oblačil, ki so v Humanitarnem centru ostajala (oz. bila odpeljana v predelavo drugam) in enoličnosti prehranskih paketov pomoči Rdečega križa na drugi. IZM je neke vrste pretvornica: z vašim obiskom pretvorimo eno obliko donacij (tj. oblačila), ki je je dovolj oz. preveč, v hrano in izdelke za higieno, ki jih zmerom primanjkuje. Tako določenemu odstotku oblačil podaljšamo rok trajanja, obogatimo prehranske pakete pomoči in vzpostavljamo alternativo množični potrošnji: vzpostavljamo trajnostno, ekološko, dostopno in solidarnostno platformo.

IZM temelji na pošteni menjavi, krepitvi solidarnosti in spoštovanju sočloveka. Sloni na principu ponovne uporabe, odgovornosti do soljudi in okolja ter trajnostnega ravnanja.

Izmenjevalnica obstaja v obliki rednih dogodkov. Najdete nas vsak 3. petek v mesecu med 16. in 19. uro v prostorih Humanitarnega centra RKS-OZ Ljubljana na Tržaški cesti 132. V centru Ljubljane v Zorici na Kersnikovi 4 smo bili prisotni vsak 1. četrtek v mesecu med 16. in 19. uro, januarja, marca in maja smo gostovali v Mostah, v Zavodu Pokušina pod strehco. Poleg tega smo septembra gostovali tudi v ČŠ Rudnik in na MOSTE OPEN.

Občasno se podamo tudi drugam - spremljaj našo fb stran!

Izmenjevalnica je prejela nagrado Mladinskega sveta Slovenija za NAJ prostovoljski projekt leta 2016.


//


Bring food and hygiene products, and exchange them for vintage clothes and other vintage items!


Born in 2013, Izmenjevalnica is a voluntary project by the Slovenian Red Cross, Regional Association of Ljubljana.

The idea for this project first came to be because of a huge increase of second-hand clothing donations to the Red Cross, and because of the lack of diversity when it comes to food packages the Red Cross regularly gives out to people in need.

Izmenjevalnica can therefore be thought of as a sort of converter: your visit helps us change one form of donations (i.e. vintage clothes), which is too plentiful, into another form (i.e.food, toiletries, and hygiene products), which is not plentiful enough.

By doing so, we are extending the lifespan of many items of clothing, and enriching food packages. Thus, we are co-creating an alternative to mass consumption. We are co-creating a sustainable, ecological,and universally accessible platform.

Izmenjevalnica is founded on fairness, solidarity, and respect, and based in the principles of reuse, sustainability, and responsibility to both humans and the environment.

Our events are held regularly. You can find us:

every third Friday of the month from 4 PM to 7 PM at the Red Cross Ljubljana headquarters at Tržaška 132.

- until September 2023: every first Thursday of the month from 4 PM to 7 PM at Zorica at Kersnikova 4 .

- In January, March and May 2023 we had an event at Zavod pokušina pod strehco, In Moste district from 4 PM to 7 PM at Zaloška 42.

- In September we were also in Četrtna skupnost Rudnik and a part of MOSTE OPEN festival, held by Mladinska postaja Moste.

We often travel elsewhere, too – follow us on Facebook for more information!

Izmenjevalnica won the Youth Council of Slovenia award for Best voluntary project by 2016.

VIDEO: MagnetiZm video produkcija 

PRODUKCIJA: MagnetiZm video produkcija 

SNEMANJE in MONTAŽA: Megi Mihajlovski in Milisav Mihajlovski 

DOGODEK: Dogodek ob 10. obletnici dobrodelnega projekta RKS-OZLJ Izmenjevalnica, 8. 11. 2023

Using Format