IZM Guest Series je Izmenjevalničin projekt sodelovanja z mladimi fotografinjami in fotografi. Avtorske serije fotografij imajo skupno izhodišče: oblačila in predmeti so iz Izmenjevalničine omare.

Oblačila iz fotografij so vedno na voljo na naslednji Izmenjevalnici.

*Ustvarjalci in ustvarjalke z Izmenjevalnico sodelujejo PRO BONO.


//


IzmenjevalnicaGuest Series is a project where Izmenjevalnica invites young photographers forcollaborations.

Theresult of these collabs are original photographs showcasing clothes and otheritems from the closets of Izmenjevalnica.

Theclothes and items are always available for exchange at Izmenjevalnica’s nextevent.

*All artists participate pro bono.

Using Format